Winston Churchill,
Gent

Sociale hoogbouw Winston Churchill Gent

Royaal comfort in een minimaal plan

 

De Groene Brielsite in centrum Gent werd in de jaren ‘60 aangelegd volgens de architecturale ‘CIAM’-principes. Hierbij werd gestreefd naar aangename minimumwoningen met veel licht en zicht. Een open en flexibel plan zonder dragende muren, snel aanpasbaar aan in de tijd veranderende functies. Gebouwen werden er op pilotis geplaatst om een open en doorwaadbaar maaiveld te bekomen.

 

We hernemen dezelfde principes in de vervangbouw voor het centrale gebouwenblok van het ensemble en zoeken naar een flexibel en toekomstgericht systeem waarmee het gebouw later makkelijk kan worden aangepast eens zijn bestaande functie is uitgeleefd.

 

Daarbij kozen wen voor hetzelfde decentrale circulatiesysteem als ervoor, zonder gangen dus. In plaats van drie trapkernen, komen er nu vier. Met een overspanning van koker naar koker steunt het volledige gebouw op deze kernen en zijn extra kolommen niet langer nodig. Ook extra gangen of passerellen zijn overbodig. Slanke technieken ondersteunen en versterken dit concept.

 

Het systeem met vier trapkernen biedt nog meer voordelen. Het brengt kleinschaligheid in het wooncomplex. Doordat bewoners de hal met slechts één buur delen, ontstaat ruimtelijkheid en een grotere betrokkenheid tussen bewoners.

Ook is er nu ruimte voor gerieflijke doorzonappartementen. Voor elke bewoner worden appartementen ontwikkeld over de volle diepte van het gebouw.