Residentie De Nobele Donk,
Ekeren
© foto's exterieur Nick Claeskens

De Nobelen Donk Ekeren

Nieuwe invulling voor pastorij en tuin

De voormalige pastorij van Ekeren-Donk wordt herbestemd als lokaal dienstencentrum met wellness en faciliteiten voor het verenigingsleven uit de buurt. Daarnaast voorziet het project in 48 assistentieflats verspreid over vier volumes. De vierkante volumes sluiten aan op de omliggende straten, terwijl de dieperliggende volumes met hun vijfhoekige plattegrond langs alle zijden aansluiten op de parkachtige aanleg van de voormalige pastorijtuin. 

Onder twee volumes komt een compacte, ondergrondse parkeergarage zodanig dat de bestaande, majestueuze bomen bewaard blijven. Deze vormen het decor waarin de buurtgerichte functies zich inpassen.

De pastorij wordt fysiek verbonden met een achterliggend volume en huisvest de cafetaria van het lokaal dienstencentrum. De oksel tussen beide volumes vormt de nieuwe drempelloze toegang. De cafetaria loopt uit in een repetitie- en feestzaal voor de koperblazers uit de buurt.

Alle volumes zijn rondom ingebed in volwaardige groenstructuren. Het meest weelderige en waardevolle gedeelte van de tuin blijft volledig gevrijwaard. Zo bewaren we de basiskwaliteit van de bestaande parktuin en de zichten vanuit de buurt. De kleur en textuur van de bakstenen, vierkante volumes en de zachte pleister van de vijfhoekige volumes zijn complementair met de omringende groene omgeving en gaan goed samen met de materialiteit van de historische pastorij en andere historische bakstenen panden in de buurt.

Gelijkaardige projecten