Klein Veldekens,
Geel
© foto's Olmo Peeters & osar

Pilootproject Zorg Klein Veldekens Geel

Vraaggestuurde zorg

Pilootproject Zorg Klein Veldekens voorziet in huisvesting voor ouderen en breekt met het klassieke model van ouderenzorg. Vlakbij het centrum van Geel kunnen senioren zelfstandig, maar ook samen wonen. In een flat of in een groepswoning.

Dankzij de zorgflats behouden bewoners de regie over het eigen leven en hoeft een koppel niet gescheiden te worden wanneer één van beiden te zorgbehoevend wordt. Daarnaast kunnen bewoners terecht in een groepswoning in hetzelfde gebouw als de flats. Vanuit beide woonvormen kunnen ze beroep doen op professionele zorgondersteuning, afhankelijk van hun individuele zorgvraag. Zorg volgt hier de personen, niet de infrastructuur. Zo worden de flats ook bewoond door personen met een handicap.

In de plint van de gebouwen huisvesten we een voldoende groot publiek programma. In de sfeervolle brasserie Louisa, het dienstencentrum, kinderdagverblijf, wellness, een co-working plek … is de buurt meer dan welkom. De functies verbreden de leefwereld van de bewoners zonder verlies van privacy.

Het woonzorgcentrum als instituut verdwijnt, architectuur en zorgorganisatie gaan hand in hand. Samen zorgen ze ervoor dat er niet institutioneel gewerkt wordt, maar dat huiselijkheid, keuzevrijheid en ontmoeting voorop staan. Hierdoor ontstaat er een positieve kijk naar huisvesting voor personen met een zorgvraag.

Het project is opgebouwd als een hybride CLT-structuur in een betonnen skelet. De plannen van de groepswoningen en flats zijn inwisselbaar wat maakt dat het gebouw ook inzet op toekomstwaarde. Wanneer de vergrijzing afneemt, kan het geheel perfect functioneren als collectieve huisvesting over alle generaties heen.