Jessa Ziekenhuis,
Hasselt
© beeldmateriaal osar, Robbrecht en Daem & Lama

Jessa ziekenhuis Hasselt

Architectuur kan niet helen, wel heilzaam werken

 

Samen met Robbrecht en Daem architecten ontwerpt osar een ziekenhuis voor Hasselt. Het ontwerp stelt de mens opnieuw centraal in de werking en beleving van het ziekenhuis. Het idee om een kleine, menselijke maat te hanteren wordt echter al snel onder voet gelopen door de grootte van het project (een oppervlakte van 160.000 m2). Daarom stellen we niet ‘de patiënt’ centraal, maar ‘de patiënten’ en hun zorgverleners.

 

Langere ziekenhuisbehandelingen brengen doorgaans een andere moraal, verwachtingen en perspectieven met zich mee dan korte verblijven. We maken daarom een fundamenteel onderscheid tussen drie verschillende zorgprofielen (kort, lang en acuut) die elk een architecturale en landschappelijke benadering op maat krijgen. Wat resulteert in een panoramavleugel, parkvleugel en medisch-technische plint.

 

De menselijke benadering zoeken we ook op niveau van het ruimere landschap en de beleving ervan. Gemotoriseerd verkeer wordt meteen afgewikkeld via het naastgelegen bedrijventerrein, zodat de andere zijdes van het ziekenhuis vrij in het landschap staan. Fiets -en wandelpaden worden verknoopt aan bestaande netwerken en organiseren een prominente, zachte toegang die stimuleert om het naastgelegen zorgpark zoveel mogelijk te benutten. Door deels in de hoogte te bouwen, maken we plaats voor een maximaal landschap.

 

Groenbeleving dooradert het ziekenhuis. Daar waar de parkvleugel voorziet in patiotuinen rond een specifiek zorgtraject zoals oncologie of revalidatie, focust de opengeplooide wintertuin in de oksel van de panoramavleugel zich op rustgevende vergezichten. De getrapte tuin in de medisch-technische plint zorgt voor beschutte buitenruimte en daglicht gekoppeld aan wacht- en verkoeverruimtes.