KPC,
Genk

KPC Genk

Oneindige ruimte in een veilig,geborgen kader

 

In het Kinderpsychiatrisch Centrum (KPC) in Genk vinden kinderen en jongeren psychiatrische zorg en opvang op maat. We creëerden er een omgeving waar zorg en architectuur samengaan. Die rust en vertrouwen uitstraalt.

Uitgangspunt was dat daarbij zoveel mogelijk gefocust wordt op de thuissituatie en outreaching. Het gebouw zelf heeft een transitfunctie, de verblijfsduur is er kort en tijdelijk van aard. Het was daarom uiterst belangrijk dat kinderen en jongeren er zich geborgen voelen, zonder dat het de thuissituatie vervangt.

 

Het nieuwe gebouw werd organisch ingeplant in het bosrijke landschap rond de campus van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), grenzend aan het Nationaal Park Hoge Kempen.

De publiek toegankelijke delen zijn bereikbaar via een landschappelijk pad. Deze zachte benadering maakt de moeilijke rol van het KPC draaglijk. Zeker vanuit het perspectief van de kinderen, jongeren en hun omgeving.

 

De leef- en therapiegedeelten bevinden zich op een verlaagd niveau. De tuinen van de leefgroepen zijn in het landschap gedrukt via afgeronde keerwanden. De daken zijn intensief begroend en vloeien volledig over in het landschap. Enkel het consultatiegedeelte toont zich deels als gebouw. Dankzij deze ingrepen straalt de kinderpsychiatrie een positief beeld uit naar de omgeving en haar gebruikers, terwijl het tegelijk voldoende privacy en geborgenheid biedt.

© Michiel De Cleene