AZ Turnhout,
Turnhout

AZ Turnhout

Toren die aanstuurt op samenwerking en connectie

 

Voor AZ Turnhout tekenen we een slank en efficiënt hoogbouwhospitaal dat focust op gastvrijheid, connecties, helderheid en regeneratie. Een ziekenhuis dat ondanks de veelheid van complexe processen die erin plaatsvinden, rust uitstraalt en dit zoekt in het omliggende landschap. Een flexibel ziekenhuis ook dat in staat is om zich in de toekomst snel aan te passen aan de veranderingen in het zorglandschap.

 

Om hierin te slagen trekken we een genereuze toren met 17 bouwlagen op. In elke vleugel verblijven 24 patiënten. Drie vleugels vormen samen een compacte verdieping. Tussen de vleugels zitten stompe hoeken waardoor de verschillende gebruikers niet bij elkaar kunnen binnenkijken. Het zicht naar de natuur blijft op die manier vrij, zodat iedereen geniet van optimale privacy.

 

Het compacte plan is opgebouwd rond een dubbelgangsysteem. In de middenzone komen kleinschalige, aangename ruimtes die interactie tussen alle gebruikers bevorderen. Wintertuinen en geveldoorbraken brengen daglicht tot diep in het gebouw.

 

De connectie tussen de vleugels onderling laat toe afdelingen te laten groeien en krimpen. Afdelingen worden zo op maat samengesteld. Wanneer de ene activiteit afneemt, kan de vrijgekomen ruimte voor andere doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld, om meer poliklinieken en dagziekenhuizen in te richten. Een performant circulatiesysteem zorgt voor snelle connecties. De dominantie van logistieke processen op de verpleegafdelingen wordt getemperd door centraal in de kern voldoende ruimte voor logistiek te voorzien.

 

Op de begane grond komt de hotfloor van het ziekenhuis, het medisch-technische zenuwcentrum. Een flexibele, heldere onderbouw met o.a. operatiekwartier, chirurgisch dagziekenhuis, spoedafdeling, medische beeldvorming en nucleaire diagnose. Dezelfde drieledigheid van de toren wordt gevolgd, zodat de geschakelde elementen nauw samenwerken.