De Zande,
Wingene

Gemeenschapsinstelling De Zande

Waar jongeren tot rust komen in een huiselijke sfeer

 

De gemeenschapsinstelling voorziet in wonen, onderwijs, therapie,sport en vrije tijd. Vier onderdelen die we ook fysiek wilden opsplitsen in aparte kavels op de site, met elk een eigen oriëntatie. Een soort kleine maatschappij op zichzelf die streeft naar een normale dagindeling. Het centrale plein vormt daarbij een cruciaal kruispunt van alle activiteiten: de overgang van leefgroep naar school, van sport naar therapie … Voor de jongere vormt het plein een referentiepunt van een leven met regelmaat.

 

Jongeren in een instelling worden voortdurend met zichzelf geconfronteerd. Een soms erg harde leerschool. Net daarom wilden we hen een huiselijke plek geven waar ze aangenaam kunnen wonen. Zowel in de gemeenschappelijke leefruimtes als op hun eigen kamer. We trokken vier woningen op, opgevat als aparte rijwoningen. Elk huis biedt plaats aan een leefgroep van tien jongeren.

 

We renoveerden het bestaande schoolgebouw en voorzagen er multifunctionele klassen. De speelplaats kreeg een omheining, eigen aan de typologie van een schooldomein. Zo krijgt de beveiliging geen negatieve connotatie. Alle functies en buitenruimtes zijn zo ingeplant dat de omheiningen nergens negatief aanvoelen en dat zoveel mogelijk gebouwen zelf de grens vormen.

 

De leefwereld van de jongeren beperkt zich maandenlang tot de instelling. Zeker voor hen is het hebben van een uitlaatklep cruciaal, dus voorzagen we sportruimtes in overvloed. Deze ruimtes zorgen er ook voor dat bezoek als minder confronterend ervaren wordt.

Verder vormden we de bestaande conciërgewoning om tot therapeutische familiewoning.