Scholencampus Beringen,
Beringen

Spectrumcollege Beringen

Drie scholen op één site

 

Campus Bogaersveld biedt huisvesting aan drie bovenbouwscholen die vroeger verspreid lagen over het centrum van Beringen. In samenwerking met het schoolbestuur en HUB werd een masterplan ontwikkeld om ASO, TSO en BSO in een nieuwe scholengemeenschap onder te brengen op het terrein van een bestaande middenschool. Op een groene plek aan de rand van het centrum van Beringen.

 

Belangrijk voor alle betrokkenen was dat de scholen niet louter architecturaal, geografisch en structureel samensmelten. Meer nog dan een scholengemeenschap, werd de campus opgevat als open leercentrum. Waarin het concept ‘geïntegreerd lesgeven’ zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Om hierin te slagen, creëerden we lokalen waar grensoverschrijdend, tussen theorie en praktijk, gedoceerd en gestudeerd wordt.

 

We ontwierpen negen volumes waarin de bovenbouwscholen niet afzonderlijk herkenbaar zijn, maar waarbij maximaal ingezet werd op ontmoeting tussen verschillende leerdomeinen. Aan elk van de gebouwen koppelden we een collectieve functie zoals een eetruimte, toneelzaal of bibliotheek. Deze ruimtes vormen de uitvalsbasis voor de jongeren en zijn het echte gezicht van de school.

 

Centraal bevinden zich een sporthal en cafetaria als ontmoetingsruimte voor alle scholen. De gebouwde ruimte wordt in evenwicht gehouden door een veelheid van buitenruimte, waardoor de school maximaal kan inzetten op sport en spel. De site wordt zowel verticaal als horizontaal doormidden gesneden door wandelwegen die de verschillende onderdelen verbinden. Centraal loopt er door het project een esplanade die overdag dienst doet als ontmoetingsplaats. Na de lesuren biedt ze extra wandelgelegenheid voor de buurt.