De Ligne,
Brussel
© beelden osar, B-architecten en omgeving

Politiegebouw Deligne Brussel

Maximaal hergebruik van een kleine reus

 

Osar herbestemt samen met B-architecten het De ligne-gebouw van voormalig bankkantoor naar hoofdzetel voor de diverse politiediensten van de zone hoofdstad Brussel en Elsene.

Het De Ligne-gebouw is groot in omvang, maar toont zich klein. De puzzel van zeshoeken in een driehoek op een helling die architect Marcel Lambrichs legde, is een huzarenstuk. Het gebouw verspilt oppervlakte noch bouwhoogte en dit zonder in te boeten op ruimtelijke kwaliteiten zoals uitzicht, overzicht en daglicht. Het maximaal hergebruik van deze bestaande structuur vormt het startpunt van een energiezuinige herinterpretatie die het gebouw bestendigt voor een duurzame toekomst.

 

Zo maken we de kelder geschikt als parkeergarage en uitvalsbasis voor interventies; 

De bestaande toegangen op drie verschillende niveaus benutten we om de diverse toegangen en stromen te scheiden;

Een nieuwe dakverdieping wordt toegevoegd,  een kroon, ten dienste van de diverse directies,  met daken die tuinen worden en ruimte bieden voor hernieuwbare energie.

 

Het project wordt voorzien van een nieuwe gevel. Die biedt een hedendaags beeld aan de politie en verbindt oud en nieuw, hoog en laag Brussel. De perfomante gevel combineren we met weelderige groene daktuinen die helpen om binnenstedelijke hittestress te bestrijden, regenwater vast te houden en de biodiversiteit te verhogen.

De publiekstoegang koppelen we aan de historische binnenstad. Toegankelijk en gemoedelijk verbindt een stedelijke, maar ook veilige en kleinschalige lobby de politie met de stad.