AZ Groeninge,
Kortrijk
© foto's van Kris Van de Vijver

AZ Groeninge Kortrijk

Licht en zicht als vaste waarde in een aanpasbaar ziekenhuis

 

Samen met Baumschlager Eberle realiseerden we een ziekenhuis dat natuur, omgeving en daglicht als cruciale factoren ziet in het ziekteverloop of genezingsproces van patiënten en hun entourage. Deze uitgangspunten zijn even belangrijk voor de andere gebruikers van het gebouw (verpleging, artsen, ondersteunend personeel …). Ook zij moeten zich goed voelen in de omgeving waar ze zorg verlenen. Daarnaast wil het gebouw voldoende flexibel zijn om in te kunnen spelen op de evoluties binnen de gezondheidszorg.

 

Alle patiëntenkamers, dokterslokalen en poliklinieken liggen aan een buitengevel. Ze hebben raamopeningen over de volledige verdiepingshoogte van 3.60m zodat het licht diep binnenvalt. Schuingeplaatste gevelelementen dienen enerzijds als zonwering, anderzijds zorgen ze voor privacy in de patiëntenkamers. Zelfs in het medisch technisch blok is er gezorgd voor daglicht tot in de kamers voor intensieve zorgen en de operatiezalen.

 

De prefab betonnen gevelelementen dragen samen met één kolommenrij de nagespannen ter plaatse gestorte vloerplaten. Nergens zijn er doorhangende balken, het plafond is overal volledig vlak. Alle leidingen concentreren zich in gecentraliseerde leidingschachten en verlaagde plafonds boven gangen en zones met sanitair. Dit bouwkundig concept zorgt ervoor dat eventuele latere aanpassingen geen dure, structurele consequenties inhouden. Het gebouw draagt de nodige flexibiliteit in zich om toekomstige wijzigingen in de zorg fysiek ook mogelijk te maken, zonder dure verbouwingen of aanbouwen.