KOCA MFC Emmaüs,
Antwerpen
© foto's Olmo Peeters

Koca MFC Emmaüs Antwerpen

Bijzonder huis in de tuin

 

Koca vzw stond voor een grote uitdaging. Hoe stemmen we onze verbrokkelde en verspreide infrastructuur af op nieuwe maatschappelijke evoluties en veranderende ondersteuningsvragen? In samenspraak met de medewerkers en andere betrokkenen ontwikkelden we samen met Blauwdruk Stedenbouw een masterplan infrastructuur waarin de diverse doelgroepen meer centraal worden begeleid. Groen, ruimte, rust en veiligheid staan hierbij voorop.

 

Samen met de opdrachtgever stapten we naar de buren met de vraag tot erfpacht om zo lastige perceelsgrenzen te slechten en een meerwaarde te vinden voor alle betrokkenen. Hierdoor kan een nieuw drielaags en alzijdig volume gerealiseerd worden op de voormalige perceelgrens. Het groene hart van dit terrein vormt namelijk een ideaal woonklimaat voor jongeren met een zorgnood. 54 jongeren wonen en slapen hier doorheen de week, aangevuld met 30 jongeren in de dagopvang. Het wonen kan van het schoolgaan gescheiden worden in een nieuw collectief huis in de tuin.

 

Dit programma wordt vormgegeven over drie bouwlagen: elke bouwlaag biedt plaats aan één ondersteuningsgroep, die op zijn beurt bestaat uit twee leefgroepen. De architectuur vindt een goede balans tussen een open en een opgedeelde ruimte, zodat er enerzijds overzicht en anderzijds geborgenheid ontstaat. De keuken grenst centraal aan de leefruimte en vormt het hart van het dagelijkse leven.

 

Zoals het een huis in de tuin betaamt, wordt het geheel uitgevoerd in hout. Dit geldt zowel voor de structuur in CLT als voor de gevel in houten beplanking.